Utredning av ADHD för vuxna

En NPF-utredning är för vuxna som har misstanke om till exempel ADHD. Utredningarna görs av vårt systerbolag Modigo som har lång erfarenhet av detta. Länk till vårdbegäran längre ner.