KBT för vuxna med ADHD

Psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandling med samtal och uppgifter. Målet är att bryta tidigare beteendemönster och hitta vägar framåt för att du ska hantera olika situationer på bästa sätt. Vi erbjuder KBT via vår systerklinik Modigo.