Utredning av ADHD för barn

Vid en utredning träffar barnet en psykolog och läkare som tar ställning till om barnet har en neuropsykiatrisk diagnos,  till exempel ADHD. Utredningarna görs av vårt systerbolag Modigo som har lång erfarenhet av detta.