KBT för barn med ADHD

Under en psykologisk behandling (KBT-behandling) arbetar barnet/ungdomen tillsammans med en legitimerad psykolog för att hitta beteendemönster och tankar som ställer till problem och ersätta dessa med konstruktiva vägar framåt.